VEKOFARM AVATAR

π—©π—˜π—žπ—’π—™π—”π—₯𝗠 𝗔𝗩𝗔𝗧𝗔π—₯ is dit seizoen beschikbaar voor dekkingen. Vorig seizoen hebben wij hem niet aangeboden, omdat pas laat in het seizoen de eerste merrie drachtig van hem werd, maar dit seizoen is hij er helemaal klaar voor!
Β 
Avatar is een bijzondere hengst, de fijnste π— π—Άπ—Ήπ—Ήπ—±π˜‚π—°π—Έ 𝗒𝗿𝗲𝗴𝗼𝗻 zoon die wij tot nu toe gezien hebben: 15.8 micron 1e vacht (3.6 SD) en 16.3 micron 2e vacht (3.5 SD) en dat in bruin! Tijdens de fleeceshow 2021 kreeg hij dan ook 15 van de 15 punten voor fijnheid, zie fleeceshow scorekaart en fleece statistieken tussen de foto’s. Tijdens zijn enigste haltershow werd hij reserve kleurkampioen bruin, Drachten 2020.
Β 
Zijn vader is dus de bekende tophengst Millduck Oregon, maar zijn moeder is ook een topper: AE Aimee Rose (wit, Wessex Hannibal dochter), zij is ook de moeder van 2x grand champion hengst Vekofarm Abidjan en kleurkampioenen Vekofarm Amber en Antares.
Β 
Zijn vacht heeft een mooie crimpstyle, staples/organisatie en is bijzonder dicht. Zie vachtfoto’s hieronder van zijn eerste en tweede vacht.Β 
Β 
Dektarief: € 950,-